ARTMONEY

For nyeste værker, følg med på Instagram

From the series Italian landscapes

ARTMONEY et originalt kunstværk, i miniformat, og du kan bruge den som valuta.
Artmoney
 er originalt kunstværk på 12×18 cm.

  • Artmoney, blå serie © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester
  • Artmoney, blå serie © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester
  • Artmoney, blå serie © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester

From the series Blue

Det alternative betalingsmiddel Artmoney, er også en kunstrejse, som tager os med tilbage, til dengang vi bytter mælk for æg, og får en sludder over rækværket. Dengang vi kan se en værdi i det vi producerer.

Rejsen fører os videre til nutiden, til 1997, hvor kunstner og idémager Lars Christian Kræmmer, bringer historien, værdien, og kunsten, et skridt videre. Sætter produktion i system, og spørger hvorfor vi ikke lige så godt, kan få en egentlig vare for det vi producerer. Lars skaber Artmoney, som er et originalt stykke kunst på 12×18 cm. til en fast pris på 200,- Dkr – med artmoney laver Lars et statement.

I dag er vi ca. 1.500 artmoney kunstnere verden over, som sideløbende med vores daglige kunst, producerer artmoney som små originale kunstværker. Et kunstværk som er økonomisk tilgængeligt for næsten alle, et betalingsmiddel, som kan udstilles, skabe debat, og meget andet.

Selv har jeg været med til at lave den alternative og kunstneriske pengeseddel siden 2006. Jeg har betalt flere hotelophold, betalt for ydelser, byttet til anden kunst i både Danmark og udlandet, samt været medudstiller ved flere udstillinger i både Danmark og udlandet.

Ved udarbejdelse bruges grafit, pen, farveblyanter, akvarel og tusch.

  • Artmoney, italienske landskaber © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester
  • Artmoney, italienske landskaber © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester
  • Artmoney, italienske landskaber © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester
  • Artmoney, italienske landskaber © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester
  • Artmoney, italienske landskaber © KirstenKKester.com | Kirsten K. Kester

From the series Riv rav ruskende

Fra serien Gror der penge på træerne — i en pandemi tid. Udstillet på Bank- og Sparekassemuseet in København i 2020-2021.


Når man som forretning accepterer artmoney som hel- eller delvis betaling, kan du hér læse om, hvordan du skal forholde dig skatteteknisk ift SKAT.

Se flere ARTMONEY under KUNSTEN I S/H og KUNSTEN I FARVER


Artmoney is an art journey that takes us back to the time when we exchanged milk for eggs. When we could see a value in what we produces.

The journey takes us further to present day, to 1997, where artist and creator Lars Christian Kræmmer brings history, value, and art, a step further.
He puts production in a system, and asks why don’t we get a real product for what we produce.
Lars creates Artmoney, which is an original piece of art measuring 12 × 18 cm. at a fixed price of DKK 200
— with artmoney Lars makes a statement.

Today we are approx. 1,500 artmoney artists worldwide, who, alongside our daily art, produce artmoney as small original works of art.
A work of art that is economically accessible to almost everyone, a means of payment that can be exhibited, create debate, and much more.

For mere info

Artmoney makes the world go around